Struktura Organizacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lista pracowników z zakresem spraw.

L.p.

Imię i Nazwisko

 Stanowisko / zakres spraw

Nr pokoju

Nr telefonu

1

Aneta Wilanowicz

Dyrektor

04 B

48 610-32-84 wew. 26

2

Jolanta Kalbarczyk

Główny Księgowy

04A

48 610-32-84 wew. 25

3

Monika Adamczyk

Zastępca Dyrektora

04A

48 610-32-84 wew. 25

4

Izabella Borucińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 •  pomocy środowiskowej,
 •  pracy socjalnej,
 •  usług opiekuńczych

06 B

48 610-32-84 wew. 21

5

Zofia Kozicka

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych

06 B

 

48 610-32-84 wew. 21

6

Bożena Leszczyńska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych

06

48 610-32-84 wew. 23

7

Lidia Słowińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie

06

48 610-32-84 wew. 23

8

Aneta Lipiec

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • pomocy żywnościowej

06 A

48 610-32-84 wew. 24

9

Anna Mirota

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • stypendiów szkolnych

06 A

48 610-32-84 wew. 24

10

Jadwiga Żurek

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • stypendiów szkolnych

06 A

48 610-32-84 wew. 24

11

Martyna Czapczyńska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

 

04 A

48 610-32-84 wew. 25

12

Karolina Dziocha

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

07

48 326-17-27

13

Agata Gronek

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

07

48 326-17-27

14

Anna Madej

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych świadczeniobiorców

 

07

48 326-17-27

15

Grażyna Lewientowicz

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych

07

48 326-17-27

16

Milena Wojtyniak

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych

07

48 326-17-27

17

Agnieszka Deja

Asystent rodziny

06 B

48 610-32-84

18

Teresa Gazda

Opiekun w MGOPS

05

48 610-32-84

19

Barbara Grzybowska

Opiekun w MGOPS

05

48 610-32-84

20

Zofia Ziętek

Opiekun w MGOPS

05

48 610-32-84

21

Fijałkowski Andrzej

Kierowca w MGOPS

05

48 610-32-84